Op deze pagina kan je alle relevante personen en overlegorganen binnen de faculteit vinden met betrekking tot onderwijs. Als de persoon/instantie er niet tussen staat waar je naar op zoek bent, kijk dan op de pagina Studentenwelzijn

 

Onderwijscommissaris

Verantwoordelijke persoon binnen Protagoras voor alles wat met onderwijs te maken heeft

 

Bij de onderwijscommissaris kan je altijd terecht voor vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot onderwijs. De onderwijscommissaris neemt deel in verschillende overleggen binnen de faculteit en de universiteit om daar de mening van studenten te verkondingen. Ook is hij verantwoordelijk voor de boekenverkoop. Het kan zijn dat je wordt doorverwezen naar een van de hieronder genoemde personen of overlegorganen.

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onderwijscoördinatoren (Bachelor & Master) & Opleidingsdirecteur

Verantwoordelijke persoon binnen faculteit voor coördinatie van Bachelor/Master

 

Bij de onderwijscoördinatoren kan je terecht voor vragen en opmerkingen over het curriculum. Zij nemen ook deel aan de verschillende organen die hieronder vermeld staan. Voor de bachelor is de onderwijscoördinator Marielle Bosboom, in de master is dat René van Donkelaar. 

Daarnaast is Rene van Donkelaar ook de opleidingsdirecteur. Hij weet alles wat te maken heeft met de opleiding. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van het curriculum en de aansluiting tussen de vakken. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, vertel het hem gerust!

 

mail onderwijscoördinator bachelor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail onderwijscoördinator master & opleidingsdirecteur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Jaarraden (Bachelor & Master)

Studenten die feedback geven op lopende zaken binnen het onderwijs

 

Bachelor

Voor iedere jaargang van de bachelor is er een jaarraad. Zij zittenzes keer per jaar samen met de onderwijscommissaris en medewerkers van het opleidingsinstituut, dit overleg wordt het bachelor-studentenoverleg genoemd. Hierbij wordt er kritisch gekeken naar het onderwijs. De jaarraden geven hierbij vooral feedback op lopende vakken om mogelijke problemen op te lossen. Dit kunnen dingen zijn zoals "de docent praat niet duidelijk" of  "de slides komen niet online". Je kunt via een vertegenwoordiger van jouw jaar een onderwerp aandragen voor dit overleg. 

 

Info: Bachelor-studentenoverleg. Hier is ook te vinden wie uit jouw jaar bij de overleggen aanwezig zijn. 

 

Master

Ook voor de master bestaat er een jaarraad waarbij directe feedback verkregen wordt van studenten over de organisatie van het onderwijsprogramma en over de kwaliteit van de vakken. De raad bestaat voornamelijk uit eerstejaars masterstudenten, mat wat doorloop in het jaar erop. Studenten die deelnemen aan de masterjaarraad komen vanuit verschillende specialisaties van de masters BME en ME.

 

Info: Masterjaarraad. Hier is ook te vinden wie uit jouw jaar bij de overleggen aanwezig zijn. 

 

Opleidingscommissie (OC)

Adviesorgaan van de faculteit met betrekking tot onderwijszaken

 

Het onderwijsprogramma van BMT/MWT is erg dynamisch. Om ervoor te zorgen dat de structuur van het onderwijs binnen de faculteit altijd genoeg aandacht krijgt is er een opleidingscommissie (OC) opgericht. In deze commissie zitten studenten, docenten, de opleidingsdirecteur, studieadviseur(s) en de onderwijscoördinatoren. Ook de onderwijscommissaris heeft een plaats in deze commissie, omdat deze via het studentenoverleg ook nuttige inbreng heeft. De taken van de opleidingscommissie bestaan uit:

  • advies uitbrengen over het onderwijs- en examen reglement (OER)
  • jaarlijks beoordelen van de uitvoering van het OER
  • gevraagd en ongevraagd adviseren aan het faculteitsbestuur en het opleidingsbestuur over alle zaken die het onderwijs aangaan

 

Info: Opleidingscommissie, Hier is ook te vinden wie in de commissie deelnemen

 

Faculteitsraad (FR)

Adviesorgaan van de faculteit met betrekking tot onderwijszaken

 

De faculteitsraad heeft advies- en instemmingsrecht bij beslissingen die door het faculteitsbestuur worden gemaakt. De raad bestaat uit personeel en studenten binnen de faculteit. De raad is daarbij een afgeleide van de universiteitsraad (UR). Het gaat hierbij om de aangelegenheden die de faculteit in het bijzonder aangaan an waarvan de desbetreffende bevoegdheden door het College van Bestuur aan het faculteitsbestuur zijn gemandateerd. Denk hierbij aan het beleid ten aanzien van onderwijs, onderzoek, besluitvorming en de begroting.

 

Info: Faculteitsraad

 

De faculteitsraad zoekt nieuwe leden!

Voor aankomend jaar is de faculteitsraad weer opzoek naar nieuwe, enthousiaste studenten. Als lid van de faculteitsraad representeer jij je medestudenten van BMT/MWT tegenover het faculteitsbestuur. De raad bestaat uit 5 studentleden en 5 personeelsleden. Onze taken zijn o.a. het adviseren van het faculteitsbestuur en het goedkeuren van het faculteitsreglement en de OER.
Heb jij interesse in de faculteitsraad, dan kun je je aanmelden via de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Mocht je nog vragen hebben, of wil je eerst graag een keer meekijken? Laat het vooral weten.

 

Studentenfractie BMT

Overkoepelend studentenoverleg van FR & OC

 

De studentenfractie BMT is een overkoepelend studentenoverleg en wordt voorgezeten door de onderwijscommissairs van Protagoras. Bij dit overleg zijn de studentleden van de opleidingscommissie, faculteitsraad en eventueel de studentadviseur van het faculteitsbestuur aanwezig.

 

Examencommissie

Verantwoordelijk voor het afnemen van examens en tentamens en de organisatie en coördinatie hiervan

 

De examencommissie is een belangrijk orgaan binnen de opleiding dat zich bezig houdt met de volgende zaken:

  • Wijzigen van het standaard studiepakket van een student
  • Beslissen over een verzoek om af te wijken van bepaalde regelingen
  • Beslissen over een verzoek om vrijstelling
  • Vaststellen van de uitslag van een examen
  • Handhaven van de orde op een tentamen en het voorkomen van fraude.
  • Vaststellen van het tentamenrooster

Daarnaast kan je bij de examencommissie terecht als je ontevreden bent over een beoordeling of bepaalde regelgeving. Je kan dan een bezwaarschrift indienen bij de examencommissie. Als je het niet eens bent met de reactie van de examencommissie op jouw bezwaarschrift dan kan je in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Het Studenten Service Centrum (STU) kan je hier verder over informeren.

 

Info: Examencommissie

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.