Agenda

18 september - 9 oktober 2018

Lustrum speelkaarten

25 september 2018

SpoCo Biermarathon

26 september 2018

EerstejaarsBBQ 2018

2 oktober 2018

Eten ALV 30.1

2 oktober 2018

ALV 30.1

3 oktober 2018

Lunch lecture DEMCON

5 - 7 oktober 2018

Introkamp 2018

9 oktober 2018

Eerstejaarsetentje 2018

9 - 10 oktober 2018

BMT Feest 1: Prot 2B Faud

10 oktober 2018

Borrel lecture ALTEN

26 november 2018

Career Event 2018

7 - 8 december 2018

Lustrum Gala
Naar agenda

 

Bachelor

De opleiding kent 2 majoren, Biomedische Technologie (BMT) en Medische Wetenschappen & Technologie (MWT). Biomedische Technologie focust zich op het inzetten van technologische methoden om biomedische vraagstukken op te lossen. Hiervoor worden analyse- en synthesemethoden gebruikt uit de natuurkunde en scheikunde, rekenmethoden uit de wiskunde, modelvormingsmethoden uit de werktuigbouwkunde, meet- en regelsystemen uit de elektrotechniek en programmeermethoden uit de informatica. En uiteraard wordt de kennis van het menselijk lichaam gebruikt vanuit de biologie.
 
De major Medische Wetenschappen & Technologie gebruikt de uitgebreide kennis van het vakgebied van de (bio)medische wetenschappen om de processen in het lichaam te begrijpen. De technologische kennis geeft handvatten om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen.
 
Na de 3 jaar durende bachelor zijn studenten in staat vraagstukken op een ingenieurswijze op te lossen, dus complexe problemen om te zetten in een realistische benadering.
 

Master

Nadat in de bachelor een stevige basis in de biomedische technologie is opgebouwd, kiezen studenten voor een 2-jarige master Biomedical Engineering (BME) of Medical Engineering (ME). De master Biomedical Engineering is sterk onderzoeksgericht. De ontwikkeling van algemene oplossingen voor bepaalde (bio)medische problemen staat centraal; bijvoorbeeld de ontwikkeling van een artificiële nier voor nierpatiënten.
 
De master Medical Engineering focust meer op het patiëntgerichte wijze kunnen interpreteren, ontwikkelen en toepassen van operatietechnieken en beslissingsondersteunende computermodellen in klinische omgeving. Zo worden er bijvoorbeeld patiënt specifieke computermodellen ontwikkeld voor het vaststellen van ontwikkelingsstadia van een aneurysma. Zo werkt de oplossing voor een standaard hartpatiënt (bijv. 60 jarige man, 1.75m) niet voor een pasgeboren baby’tje. Met de bestaande technieken moet dan een nieuwe oplossing voor die patiënt gevonden worden. Om de goede samenwerking tussen ingenieur en kliniek te waarborgen, moeten er in de master Medical Engineering klinische modules worden gevolgd in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).
 
In beide masters moet er stage worden gelopen bij een bedrijf of universiteit. Vaak gebeurt dit in het buitenland, waar we goede contacten hebben in landen als China, de Verenigde Staten, Australië en Europese landen.
Omhoog

 

 

 

 

 

Openingstijden Prothok
(Gemini-Noord 1.60)

Openingstijden deze week (17-09 - 21-09)
Maandag
09:00 - 17:00
Dinsdag
09:00 - 17:00
Woensdag 
11:00 - 17:00
Donderdag 
09:00 - 12:00
Vrijdag 09:00 - 13:30
 
  

 

 

 

Studievereniging der Biomedische Technologie  "Protagoras"

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Gemini-Noord 1.60
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Telefoon: 040 - 247 2758
E-mail:
bestuur@protagoras.tue.nl
www.protagoras.tue.nl