Agenda

27 september - 1 augustus 2019

Inschrijving commissie infomail

31 oktober - 21 december 2018

Bier- en feestmail

17 december 2018

Lunch lecture Ellips

18 december 2018

ALV 30.2

18 december 2018

Eten ALV 30.2

19 december 2018

Kerstlunch

20 december 2018

Borrel

10 januari 2019

Borrel

11 januari 2019

Bestuursinfolunch

17 januari 2019

Borrel

24 januari 2019

Borrel

31 januari 2019

Borrel

18 - 20 februari 2019

Wervingsdagen Career Street

13 maart 2019

ALV 30.3

19 - 20 maart 2019

Wervingsdagen Career Expo

29 april - 2 mei 2019

Wervingsdagen Interviewing Days

10 - 12 mei 2019

Batavierenrace 2019

21 mei 2019

ALV 30.4
Naar agenda

Binnen de masteropleidingen kunnen de studenten kiezen tussen drie verschillende specialisatierichtingen: Chemical Biology, Biomedical Imaging & Modeling en Biomechanics & Tissue Engineering. Ieder van deze divisies is op haar beurt weer opgesplitst in een aantal onderzoeksgroepen.

 

Chemical Biology
Het ontwerpen van nieuwe medicijnen, biomaterialen, de wetenschap die gaat over genen en eiwitten: het is allemaal gebaseerd op het begrijpen en ontwerpen van (nieuwe) moleculen. Dat is de overeenkomst tussen de vier secties die binnen Chemical Biology vallen. Het onderzoek is geclusterd in de volgende onderzoeksgroepen. Bij elke groep staat een beknopte samenvatting van het onderzoek binnen de groep.
 
• Biomedical Chemistry – Ontwerpen van medicijnafgiftesystemen en scaffold eiwitten. Scaffolds zijn biocompatibele ondergronden waar cellen op kunnen groeien. Dit speelt een belangrijke rol in de tissue engineering.
• Chemical Biology – Onderzoek naar het ontstaan van ziekten als Alzheimer en Creutzfeldt-Jakob. Dit zijn allebei ziektes die te maken hebben met het aggregeren (aan elkaar klonten) van eiwitten.
• Molecular Biosensing for Medical Diagnostics – Ontwikkelen van technieken voor het detecteren en monitoren van moleculen en moleculaire processen. Met behulp van biomarkers wordt visualisatie van de cellulaire functie en het gevolg van de moleculaire processen in levende organismen mogelijk gemaakt.

• Bio-organic Chemistry – Ontwikkelen van slimme componenten die levenseigenschappen vertonen. Er zijn 2 grote lijnen van onderzoek: nanomedicine en kunstmatige cellen en organellen.
• Protein Engineering – Onderzoek naar het combineren van protein engineering en DNA nanotechnologie om intelligente biomoleculaire sensoren te ontwikkelen.
 
 
 
Biomedical Imaging & Modeling
Binnen deze divisie probeert men structuur, functie en metabolisme van levende cellen en weefsels te voorspellen voor zowel onderzoek als klinische diagnostiek. Dat doet men door methoden en technieken uit de wiskunde, informatica, natuurkunde, elektrotechniek en geneeskunde te combineren in het modelleren en afbeelden van biomedische systemen. Ook het ontwikkelen van software voor het bewerken van medische beelden is belangrijk. De onderwerpen die worden bestudeerd zijn vrij breed. Voorbeelden zijn de weergave en analyse van verschillende elektrofysiologische signalen bij hartfibrillatie of epilepsie, het berekenen van krachten op botten bij belastingen en simulatie van de vorming van biomembranen. Het onderzoek is geclusterd in twee onderzoeksgroepen:
 
• Medical Image Analysis – Het programmeren van software om medische beelden te analyseren en/of te bewerken.
• Computational Biology – Het ontwikkelen en toepassen van computer simulaties om systemen in het lichaam te bestuderen.
 
 
 
Biomechanics and Tissue Engineering
In deze divisie gaat men uit van het feit dat levende weefsels actief reageren op hun omgeving. Beginselen uit de stromingsleer, mechanica en biologie worden toegepast
 op een variëteit van biomedische problemen en apparatuur. De nadruk ligt daarbij op preventie, diagnosestelling en behandeling van ziekten van het cardiovasculaire- en skeletspier systeem. Dit wordt vaak patiënt specifiek gedaan aan de hand van modelgebaseerde resultaten. Deze divisie kent 3 onderzoeksgroepen:
 
• Cardiovascular Biomechanics – Onderzoek op het gebied van computationele en experimentele biomechanische analyse van het cardiovasculaire systeem wordt gebruikt om computationele modellen, experimentele technieken en medische apparatuur te ontwikkelen voor klinische diagnose, besluitvorming en behandeling.
• Orthopaedic Biomechanics – Onderzoek naar de biomechanische eigenschappen en aanpassingsvermogen van skeletspier weefsels (bijv. bot, kraakbeen en ligamenten) wordt gebruikt om regeneratieve behandelingsstrategieën te ontwikkelen.
• Soft Tissue Engineering & Mechanobiology – Onderzoek naar het effect van mechanische kracht op weefsels, met name naar de intrinsieke mechanische respons en het aanpassingsvermogen van het weefsel, wordt toegepast bij het kweken van weefsels, zoals bijvoorbeeld een hartklep.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omhoog

 

 

 

 

 

Openingstijden Prothok
(Gemini-Noord 1.60)

Openingstijden deze week (10-12 - 14-12)
Maandag
09:00 - 17:00
Dinsdag
09:00 - 17:00
Woensdag 
12:00 - 17:00
Donderdag 
09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 17:00
 
  

 

 

 

Studievereniging der Biomedische Technologie  "Protagoras"

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Gemini-Noord 1.60
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Telefoon: 040 - 247 2758
E-mail:
bestuur@protagoras.tue.nl
www.protagoras.tue.nl